Avís Legal

La política de privacitat del lloc www.pessebrecorbera.cat, informa els usuaris d’aquesta pàgina web que l’accés a la web del Pessebre Vivent de Corbera i a la seva informació comporta la submissió i l’acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la informació i els serveis que ofereix la web del Pessebre Vivent de Corbera i fer-ne ús. Aquesta web està optimitzada per navegar a una resolució de 1024×768.

 

TITULARITAT DEL DOMINI

El nom dels dominis pessebrecorbera.cat, pessebrecorbera.com i pessebrecorbera.es estan registrats a favor de:

Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera

Passeig de Josep Rodrigo i Puig, 2

08757 Corbera de Llobregat (Barcelona)

NIF: G59732610

La informació que conté aquesta web és orientativa i està destinada a la comunicació entre l’Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera i el seus usuaris.

Aquesta web fa servir Google Analytics, un servei analític de web que presta Google, Inc., companyia ubicada a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units. Google Analytics fa servir galetes (cookies) per determinar l’ús que els usuaris fan d’aquesta web. La informació que generen aquestes galetes serà directament transmesa i arxivada per Google als seus servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre per analitzar la teva visita a aquesta web recopilant informes de l’activitat d’aquesta web i prestant d’altres serveis relacionats amb l’activitat de la web i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan els esmentats tercers processin la informació per compte de Google.

L’Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera es reserva el dret a actualitzar, corregir o suprimir en tot moment qualsevol dels continguts o serveis d’aquesta web, sense necessitat d’advertir prèviament a l’usuari sobre aquestes modificacions.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L’Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera garanteix el compliment amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent.

Com a norma general, la utilització de la web no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, en aquells supòsits en què l’usuari comuniqui les seves dades personals a l’Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, aquesta entitat en garanteix la confidencialitat, com també el compliment de tota la normativa, per a la qual cosa adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir la seguretat requerida.

En compliment del que estableix el Reglament general de protecció de dades us informem que les dades personals que ens faciliteu seran tractades d’acord amb el següent:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera

Passeig de Josep Rodrigo i Puig, 2

08757 Corbera de Llobregat (Barcelona)

NIF: G59732610

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades personals que ens facilitin les persones interessades seran incloses en un fitxer automatitzat amb la finalitat de gestionar la seva vinculació amb l’associació i mantenir-les informades sobre les nostres notícies i novetats o d’atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a la nostra pàgina web.

Amb la finalitat de poder oferir les nostres activitats i serveis d’acord amb els interessos de les persones interessades, elaborarem un perfil comercial en base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a l’esmentat perfil.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol•liciti la seva supressió per la persona interessada

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les dades és per consentiment de la persona interessada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No cedirem les seves dades a tercers.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si la nostra associació estem tractant les seves dades personals

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol•licitar-ne la rectificació o, en el seu cas, a sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins en que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades l’Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Cóm hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a l’Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera procedeixen de les que voluntàriament han donat els propis usuaris.

Las categories de dades que es tracten són:
Dades d’identificació.
Dades de contacte: Núms. de telèfon o direccions postals o electròniques.
Dades històriques de col·laboracions amb l’associació.
No es tracten dades especialment protegides.

 

 

home